Ιανουαρίου 24, 2019

Αστική εταιρεία “Ιπποκράτης” Κέντρο Πρόληψης : υλοποιεί προγράμματα περί το «ευ ζην» και «κοινωνείν»

Φεβρουαρίου 08, 2018 0

ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΘΕΣΕΩΝ

Δρ. Δημήτριος Κ. Γερούκαλης

Η Αστική εταιρεία “Ιπποκράτης”Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας από συστάσεως της και ιδίως από το έτος 2005 και εντεύθεν, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα περί το «ευ ζην» και «κοινωνείν».

Το 2005, πρώτοι αναδείξαμε την παραγωγικήν μνήμη, την γαστρονομίαν, την αγροφιλίαν, την τοποφιλίαν, την αισθητικήν του τοπίου, ως το όχημα δια την διαμόρφωσιν ενός νέου πολιτιστικού προτάγματος και συμπεριφορών.

Λίγοι κατανόησαν και αντελήφθησαν την σημασίαν του εγχειρήματος και την δυναμικήν του.

Έκτοτε «πολύ νερό κύλησε στο ποτάμι». Υιοθετήθηκαν, έστω και αποσπασματικώς, οι θέσεις μας και πλέον πολλές δράσεις ποικίλων φορέων διενεργούνται   κατ΄ έτος.

Η Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης”, σοβαρός μελετητής της κοινωνίας του νησιού, διαπιστώνει ότι παρά τα διαδραματιζόμενα και προβαλλόμενα, η πνευματική καλλιέργεια δεν αναδεικνύεται επαρκώς.

Αυτό συμβαίνει διότι η πνευματική κατάστασις είναι παρακμιακή, εγκλωβισμένη εις την «σαρκικήν διάστασιν», η συνείδησις εξαρθρώνεται και αποδομείται, εμφανίζοντας πολλά ολισθήματα αντιληπτικών και γνωστικών ικανοτήτων. Αυτή η κατάστασις παράγει χάσμα, δια του οποίου αποκοπτόμεθα από άλλους ανώτερους κόσμους και μας απομονώνει εις την μοιραίαν θνητότητα της μοναχικής υπάρξεως μας, εντός του κόσμου αυτού.

Δια τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε και σχεδιάσθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεως εις το Πολιτιστικό γίγνεσθαι και τον Κοινωνικό Σχεδιασμό, με στόχο μια νέα συμμαχία πολιτισμού, γνώσεως, εδάφους, τόπου, δικτύων και αισθητικής.

Στοχεύουμε εις το πολιτιστικό διακύβευμα, διότι πολιτισμός σημαίνει να έχης την ικανότητα και να γνωρίζης την ανάγκη, να επιτελής τις σημαντικές σου ροπές συμβολικώς, συμφώνως δηλαδή προς νοηματοδοτημένους ορισμούς του εαυτού μας και των αντικειμένων της υπάρξεως μας.

Αυτή η συμβολική περιστοίχισις του σώματος, των αναγκών του και των ορμών του, είναι το σημαντικό αποτέλεσμα της μακρόχρονης ιστορίας της πολιτιστικής επιλογής.

Μας ενδιαφέρει το συμβολικό διότι η απώλεια της αισθήσεως των συμβόλων εγκλωβίζει τον άνθρωπον εις αδιέξοδον εμμονήν του «ίδιου» σκότους  και της «ίδιας» άγνοιας.

Η συμβολική ικανότητα είναι αναγκαία προϋπόθεσης δια την κοινωνικήν ικανότητα.

Πεδία δράσεων

1) Οικογενειακή ζωή,

α) Τελετουργίες:

Οι τελετουργίες είναι οικουμενικός θεσμός, με πολιτισμική ποικιλία, όρος δια την κοινωνικοποίησιν, δημιουργεί χώρους συναντήσεως, έχει συμβολική δράσι, είναι κοινωνικώς προδιαγεγραμμένες, επαναλαμβανόμενες και αποτελούν δημόσιο γεγονός, ὠς λειτουργική έκφρασις συλλογικότητας, διαφυλλάτουν την ιδιοπροσωπίαν, εκφράζουν την κληρονομημένην γνώσιν και την παραγωγικήν μνήμην.

                                                                                                                    

β) Οικιακή οικονομία, φιλοσοφία κουζίνας:

Εκφράζει την θέσιν του κοινωνείν εν τοις πράγμασιν. Οι καθημερινές, μικρές οικιακές εργασίες προάγουν τον ηθικόν συλλογισμόν και αναδεικνύουν την ηθικήν κρίσιν και την αισθητικήν κρίσιν.

Προάγεται και αναδεικνύεται ένας άλλος οικονομικός πολιτισμός του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Συνδέει την σύγχρονη αντίληψι με την παραδοσιακή τοπική σοφία και μαστοριά.

γ) Βάρβαρα:

Πέραν της καθιερώσεως εις την καθημερινήν ζωήν μας,  στοχεύουμε εις την σύμπραξιν με το Πανελλαδικό δίκτυο αξιοποιήσεως του Συμβολικού Κεφαλαίου.

  1.     Πόλεων Τόπου Παιδεία

Να εμπεδώσουμε νέους δεσμούς ή μάλλον να επαναδιατυπώσουμε (διότι υπήρξαν) τους δεσμούς και τις σχέσεις με τον τόπο, τοποφιλία, και την αισθητικήν του τοπίου.

Είναι  ύβρις η συμπεριφορά της «τοποφαγίας» εναντίον της γης μας αυτής της ιεράς, όταν η ίδια η θεά την επέλεξεν δια να γεννήση ανθρώπους ομοίους με αυτήν κατά την σοφίαν και την γενναιότητα.

  1.     Κοινωνικός Σχεδιασμός

Πρόγραμμα μελέτης και προτάσεων οργανώσεως και λειτουργίας του χώρου και της πόλεως, ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη του «κοινωνείν» και να υποστηρίζεται το «ευ ζην».

Δεν είναι τυχαίο ότι ο οίκος VERSAΖE επενδύει εις τον «μαίανδρον», ο οίκος ARMANI εις την λέξιν «emporion», ο οίκος BULGARI εις τον εκσυγχρονισμόν της Γιαννιώτικης τέχνης.

Κρίσιμο σημείο να αντιληφθούμε τι εστί «πολιτιστικό κεφάλαιο», πως η τοπική ανάπτυξις συνδέεται με την πολιτιστικοποίησιν της αγοράς και των προϊόντων. Ο άνθρωπος παραμένει ον συμβολικόν. Ο συμβολισμός και το φαντασιακό στοιχείο είναι απαραίτητες συνιστώσες της υπάρξεώς του ως πρόσωπον.

Εις το ευρύ και ενδιαφέρον πεδίο των δράσεων μας βασικός σύμμαχος είναι η Ιερά Μητρόπολις Κώου και Νισύρου. 

Εις το πρόσωπον του Μητροπολίτου κ.κ. Ναθαναήλ συναντάμε τον ποιμενάρχη με τον οποίον και δι αυτού με την τοπικήν Εκκλησίαν, θα συνεργασθούμε δια τα θέματα της οικογενειακής ζωής και της Πόλεως Τόπου Παιδεία. Άλλωστε έχει ήδη δημιουργήσει το δίκτυο βυζαντινών εκκλησιών και ιστορικών τόπων. Πολλές δε ενορίες καλλιεργούν το κεφάλαιο «τελετουργίες».

Με ομάδα Κώων διανοητών, ιστορικών και αρχιτεκτόνων, θα οργανώσουμε και άλλες δράσεις περί την Πόλεως Τόπου Παιδείαν, την αισθητικήν του τοπίου και τον κοινωνικόν σχεδιασμόν.  

Με επιλεγμένα Δημοτικά Σχολεία, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και κοινότητες, θα οργανώσουμε πειραματικού χαρακτήρα δράσεις περί την οικιακήν οικονομίαν και την φιλοσοφίαν της κουζίνας.

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν ιστορικά σωματεία της Κω, όπως το Λύκειο Ελληνίδων, η Ένωση Γυναικών Ελλάδας Κω, η Αγαθοεργός Αδελφότητα «Άγιος Ιωάννης ο Ναύκληρος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου

        Συνεργάτης και σύμβουλος του όλου εγχειρήματος, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Προσβλέπουμε εις  την έμπνευσιν και παρουσίαν του.

        Στοχεύουμε εις την υπέρβασιν των υφιστάμενων προτύπων και αγόνων   επαναλήψεων.

Με γνώμονα το δημόσιον αγαθόν, τον πολίτην κάτοικον και όχι καταναλωτήν, την αναθέρμανσιν της εστίας της οικογενειακής ζωής, θα πορευθούμε.

Διότι τι σημασίαν έχουν οι δημιουργικές μας προσπάθειες, η μικρότητα της ατομικής μας δόξας, το δοξάριον κατά τον Αγίον Γρηγόριον, όταν καταστρέφεται η δόξα αυτής της γης, η γενεσιουργός όλων των άλλων.

Σκοπός μας η ανάκτησις του Ελληνικού Τρόπου του Βίου, εκδήλωσις με την οποίαν θα ολοκληρώσουμε το κύκλον αυτών των δράσεων.

Κως, 07 Φεβρουαρίου 2018        

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.