Ιουνίου 16, 2019

Eκτέλεση βολών στην περιοχή του Πεδίου Ασκήσεων Λουτρά Πλάκας 20 και 21 Μαρτίου

Μαρτίου 15, 2019 0

ΠΡΟΣ:

 

5ο ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Πίνακας Αποδεκτών

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

 

3ο ΓΡΑΦΕΙΟ

 

Τηλεφ. (εσωτ.): 867-6472

ΚΟΙΝ:

 

Φ.345/2/803

 

 

Σ.25

 

 

Αντιμάχεια, 14 Μαρ 19

 

 

Συν: Μία ανακοίνωση

 

   

ΘΕΜΑ:

Ανακοινώσεις Εκτέλεσης Βολών

 

 

ΣΧΕΤ:

ΠαΔ 3-11/09/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ

          1.    Σας κοινοποιείται συνημμένα, ανακοίνωση που αφορά στην εκτέλεση βολών ευθυτενούς (πολυβόλα 0,50χιλ) και καμπύλης τροχιάς (Όλμοι 60χιλ) στην περιοχή του Πεδίου Ασκήσεων Λουτρά Πλάκας ,την  Τετ 20  και Πέμπτη 21 Μαρ19 από 0900 – 1330, στα πλαίσια βολών ειδικοτήτων.

          2.    Παρακαλούμε για την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των ναυτιλλόμενων και λοιπών φορέων προς αποφυγή ατυχημάτων.

            3.         Χειριστής θέματος: Τχης(ΠΖ)  Μονάχος Χάρης, Αξκος  3ου Γρ  (τηλ:22420-51908)

Ακριβές Αντίγραφο

Τχης (ΠΖ) Χάρης Μονάχος

          Αξκός 3ου Γρ

Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Ζουριδάκης

Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΝΑΣ Κω – 5ος ΣΑ

Α/Δ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» (Γραμματεία)

Λιμεναρχείο Κω

Λιμενικός Σταθμός Νισύρου

ΑΤ Τάξης Κω – Αντιμάχειας – Κεφάλου

Δήμος Κω – Ηρακλειδών – Δικαίου

Δημοτική Τηλεόραση «Κως TV»

Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Κω

Εφημερίδα «Βήμα της Κω»

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω

Κυνηγετικός Όμιλος Κω

Αποδέκτες για Πληροφορία

13η ΔΕΕ/3ο ΕΓ

80 ΑΔΤΕ/3ο ΕΓ

80 ΑΔΤΕ/ΔΜΕΘ/3ο ΕΓ

                                                                                    -2-

282 – 543 Μ/Κ ΤΕ

80 ΕΑΡΜΕΘ – 80 ΕΑΝΕΘ

295 ΤΕ

80 ΤΜΧΕΘ

5ο ΕΤΕΘ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.