Ιουλίου 22, 2019

ΜΕ 13 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ 18/03 ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ

Μαρτίου 15, 2019 0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 18-03-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

                                   

 1. 1.     Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Έκδοση ενημερωτικού τεύχους (άρθρο 19 Ν. 1069/80) και δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού».
 2. 2.    Έγκριση της υπ’αριθμ.10/2019 μελέτης και των όρων διακήρυξης για την « Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας»
 3. 3.    Έγκριση της υπ’αριθμ.11/2019 μελέτης και των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
 4. 4.    Εγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2019 μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Παπούλη»
 5. 5.    Εγκριση παράτασης της με αρ.πρωτ. 3510/27-09-2017 σύμβασης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου στη Δημοτική Κοινότητα Κω (Ομάδα Α: Ετοιμο Σκυρόδεμα
 6. 6.    Εγκριση παράτασης της με αρ.πρωτ.1021/30-03-2017 σύμβασης την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ασφαλτομείγματος εν Θερμώ (Ομάδα Α: Ετοιμο σκυρόδεμα)»
 7. 7.    Εγκριση παράτασης του έργου « Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Καρδάμαινας νήσου Κω»
 8. 8.    Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων  και Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δικαίου Κω»
 9. 9.    Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και  Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην   Δήμου  Δικαίου-Β φάση» υποέργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Δικαίου»
 10. 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 11. 11. Εγκρίσεις δαπανών.
 12. 12. Λοιπά θέματα.
 13. 13. Αιτήσεις δημοτών.      

Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ             

                                                                 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.