Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΧΘΕΣ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/video

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΕΧΘΕΣ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/video