Αυγούστου 26, 2019

ΜΕ 15 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΕΥΑ ΚΩ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/05

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 21-05-2019και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ σύμφωνα με το Νόμο 4611/2019

2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων βαρούλκων για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων»

 

3.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Διασύνδεση αντλιοστασίων ακαθάρτων σε ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας»

4.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην γεώτρηση Παπούλη»

5.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή αναδευτήρων και αντλιών ακαθάρτων»

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή του αποφρακτικού με αρ.κυκλ. ΜΕ 73552 ΙΧ»

7.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου»

8. Έγκριση της υπ’αριθμ. 19/2019 μελέτης «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων πόλεως Κω»

9. Εκδίκαση ένστασης της TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.κατά της απόφασης 71/2019 του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας»

10.Αίτηση υπαγωγής στο Νόμο 4611/2019 για τη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

11. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για το έκτακτο προσωπικό της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019

12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων Δικαίου Κω»

13.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

14. Εγκρίσεις δαπανών

15.Λοιπά θέματα

Εσωτ. Διανομή:Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                      Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ             

                                                                 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.