Ιουνίου 20, 2018

ΜΕ 23 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07

Ιουλίου 17, 2017 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  21  ΙΟΥΛΙΟΥ  2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.         Ανακήρυξη του συγγραφέα και τέως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Αθανάσιου Βαλτινού, ως επίτιμου δημότη Δήμου Κω. [Εισηγητής: κ. Δήμαρχος].
 2. 2.         Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2017. [Εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 3. 3.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί υποβολής οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 4. 4.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2017 απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. που αφορά στην τροποποίηση της υπ αριθμ. 62/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. οικ. έτους 2017. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 5. 5.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφασης του Δ/Σ της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης οικονομικού απολογισμού έτους 2016. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 6. 6.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφασης του Δ/Σ της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, περί ψήφισης οικονομικού απολογισμού έτους 2016. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 7. 7.         Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ -ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΩΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”, (Α.Μ.1/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 8. 8.         Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ”, μ’ αυτεπιστασία, (Α.Μ.: 25/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 9. 9.         Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΧΑΝΤΑΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΙΟΥ”, (Α.Μ. 6/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 10. 10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην ΟΤΕ Α.Ε. για την επέκταση των ψηφιακών υποδομών της σε όλο το νησί με στόχο την ανάδειξη της Κω σε “Έξυπνο Νησί”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.     Λήψη απόφασης υποβολής προτάσεων έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού “Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020” (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 12. 12.     Λήψη απόφασης για τη διακοπή εργασιών λόγω έλευσης τουριστικής περιόδου και χορήγηση παράτασης του έργου: “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας δημοτικής κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 65/2016). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 13. 13.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση Δήμου Κω – Β’ φάση - Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Ζιάς”, (Α.Μ.  32/2011).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 14. 14.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : “Διάνοιξη - επισκευή στο  1ο  χιλ. οδού από Κέφαλο προς Κω”, (Α.Μ. 42/2016), [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 15. 15.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Κω”, (Α.Μ. 64/2016), [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 16. 16.     Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας για το “Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών Λογισμικού για το Δήμο Κω (Q- prime/ Financials R4)”. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 17. 17.     Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 18. 18.     Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Κω σε  εφημερίδες. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 19. 19.     Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με τίτλο “Ηλεκτρολογικά ανταλλακτικά οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Κω”, [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 20. 20.     Λήψη απόφασης για την ασφάλιση επιβατικού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9328. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
 21. 21.     Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 300,00 € ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος. (Αίτημα κ. Ψύρη Εμμανουήλ).  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 22. 22.     Προέγκριση μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας – ψήφιση & διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: κ. Δήμαρχος Κω].
 23. 23.     Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας, [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

                   

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.