Ιουλίου 22, 2018

Α. Παυλίδης προς Λ. Κονιόρδου: Ασκληπιείο & Όρκος Ιπποκράτη «Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Αυγούστου 10, 2017 0

Τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος επισκέφτηκε  η Υπουργός κα Λυδία Κονιόρδου όπου την υπεδέχθησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α. Παυλίδης, Ν. Μανούσης, Φ. Καλλούδης, Μ. Φρατζή και Θ. Διακογιάννης.

Ο Πρόεδρος του ΔΙΙΚ Α. Παυλίδης ενημέρωσε την κα Υπουργό, επί της Ιστορίας και των δραστηριότητων του Ιδρύματος και κυρίως επί των στόχων που επιδιώκει να επιτύχει το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και εζήτησε την συνεργασία και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η ανταπόκριση της κας Κονιόρδου ήταν θετική και συμφωνήθηκε να καθορισθεί λεπτομερέστερα κατά συνάντηση στο Υπουργείο.

Ο Α.Παυλίδης ιδιαίτερα εζήτησε την συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου επί των δυο θεμάτων των οποίων η αντιμετώπιση δεν απαιτεί κρατικές δαπάνες αλλά μόνον προετοιμασία των σχετικων φακέλων ώστε να προταθούν στην UNESCO, η ανακήρυξη:

  1. Του Ασκληπιείου της Κω ως <<Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας>>.

  2. Του Όρκου του Ιπποκράτη ως <<Άϋλο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας>>

Και επί των δύο αυτών ζητημάτων έχουν συνταχθεί, κατά καιρούς, προτάσεις από το Επαρχείο, από τον Δήμο Κω, το Ιατρικό Σύλλογο Κω, και το Ίδρυμα.

Παράλληλα ο Α.Παυλίδης εζήτησε από την Υπουργό την παρέμβαση της για την επανατοποθέτηση του αγάλματος του Ιπποκράτους που φυλάσσεται στο Μουσείο, στην παραδοσιακή θέση του εκεί δηλαδή όπου ετοποθετήθη το 1936.

Τα παραπάνω θέματα παρεδόθηκαν στην Υπουργό Πολιτισμού και εγγράφως κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Casa Romana.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.