Δεκεμβρίου 12, 2018

ΜΕ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ

Νοεμβρίου 30, 2017 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ,  ΟΠΩΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡ.  67  ΠΑΡ.  5 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)[1]ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ  13:30 Μ.Μ.,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

  1. 1.         Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
  2. 2.         Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων Δημοτικού Σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα 14/9 έως και 31/10/2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ]

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 


[1] ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

   Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου συνίσταται στο  γεγονός ότι: 

α) Θα πρέπει ν’ αποπληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου» εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης στο οποίο είναι ενταγμένο (το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί από το 2016).  ).  Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.    (1ο θέμα της Η.Δ.).

β) Για την έγκρισή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής-όπως και όλων των ενταλμάτων παροχής υπηρεσιών- απαιτείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την Πράξη 189/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών – 7ο Τμήμα) η οποία γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω χθες (29-11-2017).  Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.   (2ο θέμα της Η.Δ.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ,  ΟΠΩΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡ.  67  ΠΑΡ.  5 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)[1]ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ  13:30 Μ.Μ.,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

  1. 1.         Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
  2. 2.         Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων Δημοτικού Σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα 14/9 έως και 31/10/2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ]

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 


[1] ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

   Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου συνίσταται στο  γεγονός ότι: 

α) Θα πρέπει ν’ αποπληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου» εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης στο οποίο είναι ενταγμένο (το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί από το 2016).  ).  Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.    (1ο θέμα της Η.Δ.).

β) Για την έγκρισή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής-όπως και όλων των ενταλμάτων παροχής υπηρεσιών- απαιτείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την Πράξη 189/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών – 7ο Τμήμα) η οποία γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω χθες (29-11-2017).  Συνεπώς, απαιτείται η έκδοση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.   (2ο θέμα της Η.Δ.).

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.