Δεκεμβρίου 12, 2018

ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη επιχορήγηση σε Δημόσιες Δομές Υγείας νησιών που δέχονται προσφυγικές ροές

Δεκεμβρίου 01, 2017 0

Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι Δημόσιες Δομές Υγείας στα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν από ίδια έσοδα και την επιβάρυνσή τους από την παροχή υπηρεσιών σε ειδικές κατηγορίες ανασφάλιστων ασθενών, που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγησή τους με 790.000 €, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα έκτακτη επιχορήγηση θα λάβουν οι παρακάτω Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

  • Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» (300.000 €)
  • Κ.Υ. Μανταμάδου (40.000 €)
  • Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» (250.000 €)
  • Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω (200.000 €)
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.