Δεκεμβρίου 12, 2018

ME 28 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ ΣΤΙΣ 08/12/17

Δεκεμβρίου 04, 2017 0

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.
στο νησί μας καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και τη μη εφαρμογή του φόρου
διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα. [Εισηγητής: κ. Δήμαρχος Κω].
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου: “Συντήρηση – Επισκευές στον παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ, πόλης Κω”. [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
3. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PANORAMA WORLD FESTIVAL”
στη Σουηδία 17 και 18 Φεβρουαρίου 2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
4. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “SALON DE VACANCES” στις
Βρυξέλλες 1 – 4/02/2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Κρητικός Αντώνης].
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω”, λόγω τροποποίησης της
μελέτης. [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
6. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση
ασφαλτοτάπητα υφιστάμενων οδών οικισμού Σ. Βενιζέλου», (Α.Μ. 28/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση των
παράπλευρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ”, (Α.Μ. 13/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
Κεντρικής οδού στο Κακό Πρινάρι», (Α.Μ. 31/2011). [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
οδών του παλαιού σχεδίου, μετά από πράξεις αναλογισμού και αποζημιώσεις», (Α.Μ.
37/2011) [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση
οδού πρόσβασης στο νέο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας”, (Α.Μ. 41/2015). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας που αφορά στο διαχειριστικό
έλεγχο της χρήσης 2016 Δήμου Κω από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. [Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών].
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5802. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9310. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
μηχανήματος (φορτωτή) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78487. [Εισηγητής: Εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4052. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5796. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων. [Εισηγητής:
Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Τζιμίκου που αφορά στην:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA MINOLTA». [Εισηγητής: Δ/νση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η ΤΗΣ ΑΠΟ 8 Δεκεμβρίου 2017, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΚΩ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7 - 85300 ΚΩΣ – ΤΗΛ. 2242360431-432-433 - FAX. 2242021341 Σελίδα 3
19. Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Dataverse που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ-
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2017». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής].
20. Έγκριση 3oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Logicom που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
21. Έγκριση 1oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Link που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
22. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Mycom που αφορά στις :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
23. Έγκριση 4ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας OTS που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ –ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
24. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Δημοτικού Σφαγείου Κω. [Εισηγητής: Δ/νση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης].
25. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. [Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
26. Έγκριση της Προμήθειας “Τροφίμων για τους άπορους – ομάδα Δ΄ είδη Οπωροπωλείου” με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
27. Έγκριση της Προμήθειας “Ανταλλακτικών για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου” με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
28. Προέγκριση μετακίνησης αιρετών. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.