Ιανουαρίου 24, 2019

ΜΕ 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΕΥΑΚ ΚΩ

Φεβρουαρίου 09, 2018 0

                                   

                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 3η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤρίτη13-02-2018και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

  1. 1.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.
  2. 2.    Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2018.
  3. 3.    Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2015.
  4. 4.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών».
  5. 5.    Λοιπά θέματα.
  6. 6.    Αιτήσεις δημοτών.

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ              

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.