Μαρτίου 21, 2019

Θέσεις της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Κω στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοτίου Αιγαίου

Απριλίου 16, 2018 0

Θέσεις της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ για την ανάπτυξη της Κω

στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοτίου Αιγαίου

 

Η σύγκληση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου αποτελεί κορυφαίο πολιτικό γεγονός για τα νησιά μας και συνολικά για τη χώρα μας.

Ταυτόχρονα αποτέλεσε ευκαιρία εμπλουτισμού των θέσεων της Οργάνωσης Μελών Κω του ΣΥΡΙΖΑ.

Το τελικό κείμενο αποτελεί προϊόν αναλυτικής συζήτησης στην τοπική οργάνωση και ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου με δεκάδες επαγγελματικούς και κοινωνικούς Φορείς του νησιού μας.

Συμβάλλοντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης του Νοτίου Αιγαίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη μελλοντική ανάπτυξη των νησιών μας, οι θέσεις της Ο.Μ. Κω του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο κυβερνητικό κλιμάκιο και δημοσιοποιούνται στην τοπική κοινωνία.

 

Γενικά για τη Δωδεκάνησο

Η σημασία του νησιώτικου χώρου, της Δωδεκανήσου και συνολικά του Νότιου Αιγαίου, για τη χώρα μας είναι σαφής και προσδιορισμένη.

Η οικονομική ανάπτυξή της και η κοινωνική συνοχή, βασίζονται σε σειρά ιδιαιτεροτήτων, σε προτερήματα αλλά και σοβαρά μειονεκτήματα.

Στα προτερήματα κατατάσσονται:

-          η πολυμορφία, με ξεχωριστή ταυτότητα κάθε νησιού

-          η ύπαρξη νησιωτικών συμπλεγμάτων

-          το φυσικό περιβάλλον και οι καιρικές συνθήκες

-          η συγκράτηση και αύξηση πληθυσμού, κυρίως στα μεγάλα νησιά, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης

-          το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό

Στα μειονεκτήματα καταγράφονται:

-          η γεωγραφική ασυνέχεια και η απόσταση από τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας (επηρεάζει το κόστος μεταφορών, συγκοινωνίας, ενέργειας, συνολικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και άλλους τομείς της ζωής των κατοίκων)

-          η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού

-          ο έλεγχος του τουρισμού από τις μεγάλες επιχειρήσεις

-          το μικρό μέγεθος των τοπικών επιχειρήσεων

-          η δυσκολία ανάπτυξης νέων παραγωγικών τομέων

-          η ανεργία των νέων, κυρίως των νέων επιστημόνων

-          οι ανισότητες στην ανάπτυξη μεταξύ των νησιών και οι ενδονησιωτικές ανισότητες

Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η τοπική κοινωνία συμπυκνώνεται:

-          στην ενίσχυση των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων

-          στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών τομέων

-          στην αύξηση του πληθυσμού

Στόχοι:

-          η διασφάλιση δικαιότερης κατανομής των τουριστικών εσόδων

-          η ανάπτυξη νέων παραγωγικών τομέων

-          η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας

-          η κοινωνική συνοχή

Για να γίνουν αυτά πράξη απαιτείται:

-          Προστασία του ευαίσθητου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε νησιού

-          Ποιοτική αναβάθμιση σε όλο το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νησιά, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από τη δημόσια εκπαίδευση και υγεία έως τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες

-          Συνολικός σχεδιασμός στα ζητήματα των μεγάλων υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, διαχείριση νερού και απορριμμάτων κ.α.)

-          Αναπτυξιακό σχέδιο για κάθε νησί, βασισμένο στην ιδιαίτερη ταυτότητά του

-          Συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων και παραγωγικών δυνάμεων

-          Νέοι αναπτυξιακοί προσανατολισμοί, με αξιοποίηση του πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν οι τοπικές κοινωνίες, στην κατεύθυνση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ως προτεραιότητες η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Κω κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις:

 • Αποκατάσταση ζημιών από τον σεισμό (λιμάνι, σχολικά κτίρια, μνημεία, ναοί) 
 • Σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου, ως όρο και προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Κύριος στόχος ο καθορισμός ζωνών και χρήσεων γης, μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν οι αντίστοιχες χρήσης και  όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας.
 •          Έλεγχο της Φέρουσας Ικανότητας του νησιού. Απαραίτητο στοιχείο σχεδιασμού της ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας των πλουτοπαραγωγικών πηγών του νησιού. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση των παραγωγικών πόρων οδηγεί σε υποβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με άμεσες αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό και στην οικονομία της Κω.
 • Κτηματολόγιο

Μετεγγραφή στο Κτηματολόγιο της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Κω και Μαστιχαρίου.

Υγεία

ü  Νέο Νοσοκομείο Χωροθέτηση και ένταξη της κατασκευής του σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Μέχρι την κατασκευή του Νέου Νοσοκομείου επισκευή και βελτίωση των κτιριακών και λοιπών υποδομών του ΓΝ-ΚΥ ΚΩ. Ανάγκη παρέμβασης αναδείχθηκε και με τον ισχυρό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 .

 • Διοικητική αυτονόμηση του Νοσοκομείου Κω από το Νοσοκομείο Ρόδου
 • Μεταφορά του σταθμού του ΕΚΑΒ στο κτίριο του ΙΚΑ
 • Μεταφορά της αρμοδιότητας διοίκησης των Περιφερειακών Ιατρείων στα νοσοκομεία αναφοράς.

ü  ΚΥ Αντιμάχειας

 •          Σύσταση Οργανισμού για το Κ.Υ. Αντιμάχειας.

Υποδομές

Λιμενικές υποδομές

 •          Κατασκευή νέου λιμανιού. Προτεινόμενη θέση ανατολικά της Μαρίνας, στον χερσαίο χώρο λειτουργίας της επισκευαστικής ζώνης.

Δίχως φαραωνικού τύπου λιμενικές εγκαταστάσεις επιτυγχάνονται με αυτόν τον τρόπο:

1. η ενίσχυση και διαφοροποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων του νησιού, 2. η αποσυμφόρηση του επιβαρυμένου αστικού ιστού,

3. Η απελευθέρωση του υπάρχοντος λιμανιού για την ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας και θαλάσσιου τουρισμού.

 •          Επέκταση Λιμενικών υποδομών στην Κέφαλο και στην Καρδάμαινα για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και τη φιλοξενία των αλιευτικών σκαφών.

Δημόσιες υποδομές

Αναγκαία η συμπλήρωση, βελτίωση και ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών, όπως:

-          επέκταση βιολογικού καθαρισμού πόλης Κω

-          βελτίωση οδικού δικτύου

-          κατασκευή νέων Δημοτικών Σχολείων σε Αντιμάχεια και Πυλί

-          κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου στο Πυλί

-          ίδρυση 3ου Γυμνασίου πόλης  Κω

-          ανέγερση νέων νηπιαγωγείων στην πόλη της Κω

-          δημιουργία κλειστού γυμναστηρίου στο Πυλί 

-          επισκευή παλαιού σταδίου Ανταγόρα

-          δημιουργία νέων μουσείων

-          Παραχώρηση δημόσιων κτιρίων στο Δήμο Κω, αποκλειστικά για κοινωφελείς σκοπούς, όπως: Πρώην κτίριο Διοίκησης της 80 ΑΔΤΕ, το «Γραφείο Μηχανικού Κω», το συγκρότημα κτιρίων Λινοποτίου, το ακίνητο που στεγάζεται ο Λιμενικός Σταθμός Καρδάμαινας, κτίριο πρώην Αστυνομικού Σταθμού Κεφάλου.

Τουρισμός

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας είναι η αναζωογόνηση και ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής ταυτότητας της Κω.

Η μεγέθυνση που υπερκαταναλώνει τους πολύτιμους φυσικούς πόρους του νησιού, που ανατρέπει την φυσική και οικονομική ισορροπία, εντέλει λειτουργεί αντιπαραγωγικά για την τοπική κοινωνία και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την τουριστική οικονομία.

Η Κως από προορισμός μαζικού τουρισμού πρέπει να αποκτήσει χαρακτηριστικά ποιοτικής διαφοροποίησης μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης δημόσιων και ιδιωτικών τουριστικών υποδομών.

Παράλληλα απαιτείται να δοθούν κίνητρα για την επιβίωση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό, κυρίως μέσα από κλαδικές και διακλαδικές συνεργασίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά μια τοπική κοινωνική συμφωνία. Επιχειρηματίες και επαγγελματίες (ξενοδόχοι, καταστήματα εστίασης και αναψυχής, αγρότες, ιδιοκτήτες ταξί κ.λπ.) με τη συμβολή του Δήμου, μπορούν να δεσμευτούν σε συνέργειες για τη σχεδιασμένη ανάπτυξη κάθε περιοχής του νησιού, που θα επιτρέπει την επιβίωση και ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν προτεραιότητες:

 • η ανάδειξη και αξιοποίηση των περιοχών φυσικού κάλλους (υγροβιότοπος Ψαλιδίου, Αλυκή, ορεινός όγκος, Ζηνί),
 • η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση στον θαλάσσιο, γαστρονομικό, αρχαιολογικό, ιατρικό, θρησκευτικό τουρισμό.
 • η διευκόλυνση παροχής visa στη λιμενική πύλη εισόδου του νησιού.
 • το «ζωντάνεμα» μέσω κατάλληλων κινήτρων των ερειπωμένων και εγκαταλελειμμένων οικισμών του νησιού .
 • η αντιμετώπιση διάβρωσης των ακτών
 • η αξιοποίηση των ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) στο πλαίσιο τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού. Με σεβασμό στα όρια του τόπου και της φέρουσας ικανότητας του νησιού. (Σημαντικό γεγονός ότι ΟΤΑ και δημότες μπορούν πλέον – Νόμος 4513/2018 - να συγκροτήσουν προσοδοφόρες ενεργειακές κοινότητες)

Δημόσιες Υπηρεσίες

 • Αναγκαία η στελέχωση και αναβάθμιση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών, όπως  ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ για την προστασία κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής

 • Στελέχωση των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τον Πρωτογενή τομέα με επιστημονικό προσωπικό.
 •          Χωροταξικός σχεδιασμός που θα οριοθετεί και θα προστατεύει την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
 • Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων για ενίσχυση του υπόγειου υδροφορέα.
 • Αξιοποίηση και εκμετάλλευση των υπέργειων υδάτων. Κυρίως αυτών που απαιτούν μικρής έκτασης επενδύσεις, έτσι ώστε να μη σπαταλιούνται και να χρησιμοποιούνται για άρδευση.
 • Ολοκλήρωση της Βιοτεχνικής Ζώνης.

Κως, η πατρίδα του Ιπποκράτη

Διαχρονικά ισχυρό κεφάλαιο για την ταυτότητα του νησιού αποτελεί η ανάδειξη της Ιπποκρατικής Κω.

Ο Δήμος Κω και το ΔΙΙΚ έχουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό.

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά, δράσεις όπως:

Η ονοματοθεσία του νησιού ως «Νήσος Κως, το νησί του Ιπποκράτη».

Η ανακήρυξη του Ασκληπιείου της Κω ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η εγγραφή του «Ιπποκρατικού Όρκου» στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην Απόφαση για την εγγραφή του «Ιπποκρατικού Όρκου» θα πρέπει να επισημαίνεται η επιτυχής ανάδειξη, μέσω τεκμηριωμένου φακέλου υποψηφιότητας που θα υποβάλει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, του δυναμικού χαρακτήρα του, καθώς και της εξέλιξής του σε ισχυρό σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη και ταυτότητα των Ιατρών όλου του Κόσμου.

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.