Νοεμβρίου 18, 2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ /video

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.