Μαϊου 20, 2019

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ Η Τροποποίηση υποβολής τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Νοεμβρίου 30, 2018 0

                                                           

                                    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 18η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤρίτη 04-12-2018 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. 1.    Τροποποίηση υποβολής τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής από την υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Κω για επωφελείς χρήσεις».
  2. 2.    Παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση – τροποποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου νήσου Κω».
  3. 3.    Παραλαβή για την «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας καταγραφής, αξιολόγησης της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. και βελτίωσης – επικαιροποίησης της μελέτης επέκτασης της Ε.Ε.Λ. πόλεως Κω».
  4. 4.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου».
  5. 5.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Περιφερειακών  και Λογισμικού».
  6. 6.    Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».
  7. 7.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 43/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Συντήρηση – επισκευή Η/Μ εξοπλισμού Βιολογικού Καθαρισμού Καρδάμαινας».
  8. 8.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου».
  9. 9.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 42/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2019-2020».
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.