Ιουνίου 18, 2019

ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ - ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΝ ΑΡΔΕΥΣΗ/VIDEO-δηλώσεις

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.