Ιουνίου 18, 2019

Εκδήλωση της ενορίας των Αγίων Αποστόλων Αντιμάχειας για τους διατελέσαντες Ιερείς των τελευταίων 180 ετών/video

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.