Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ /VIDEO-δηλώσεις

Απριλίου 11, 2019 0
ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟΤΟΠΟ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ /VIDEO-δηλώσεις